Vár

Kedves érdeklődő Szülők!
Intézményünk jelenleg átszervezés alatt áll. A Hegyvidéki Önkormányzat veszi át 2021. szeptember 1-jével a fenntartói jogokat. Bölcsődénkbe a 2021/22 –es nevelési évre bölcsődei felvételt nem hirdet.
Az óvodánkba történő jelentkezés a Hegyvidéki Önkormányzat elektronikus rendszerén keresztül történik a 2021/22-es nevelési évre.

"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle."
Varga Domokos

Üdvözöljük a Művész úti Óvoda és Bölcsőde honlapján!

Intézményünk a Svábhegyen a XII. kerületben, tiszta, oxigéndús levegőjű, gyönyörű környezetben található.

Az épületben évek óta óvoda és bölcsőde üzemel. A minisztériumokban dolgozó szülők gyermekein kívül szeretettel várjuk a kerület és kerületen kívüli jelentkezőket is.

Az intézményben 4 bölcsődei és 5 óvodai csoport működik, amelyből egy csoport autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket fogad.

Fenntartónk az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft, mely több köznevelési, gyermekjóléti és szociális intézmény fenntartói feladatát látja el.

2020 szeptemberétől intézményünk is csatlakozott a Polgár Judit Sakk Alapítvány új óvodai programcsomagjához, a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Programhoz. Jelenleg egy óvódai csoportban tartjuk a foglalkozásokat, amelyet a 2021-2022 nevelési évben két csoportra bővítünk. A program ismertetőjét az alább linken tudják elolvasni.

Óvoda bejárata
Igazgató: Sebestyén-Cselovszki Ágnes
Cím: 1121 Budapest, Művész út 5-7.
Telefon: +36-1-391-7128
E-mail: muvesz.igazgato@gmail.com

Az intézmény jellemzői:

Az intézmény hatalmas területen, ősfás parkban helyezkedik el.
A gyermekek természetes mozgását fejlesztő játékeszközökkel rendelkezik.

Udvar 1

Udvar 2

Az intézmény környezeti adottsága miatt, a nevelési programunkban kiemelt szerepet kap az egészséges életmód alakítása.
A gyermekek óvodai életében fontos szerepet tölt be a játék, mozgás, a szabad levegőn tartózkodás.
Az épületben öt óvodai csoportszobához önállóan kapcsolódó öltöző, mosdó, udvarrész biztosítja a gyermekek napirendjének folyamatosságát, életkori szükségleteiknek megfelelően.
Az egészségmegőrzés része a sószoba, melyet beosztás szerint használnak a csoportok.
Az étkeztetés melegítő konyhán keresztül történik, reggeli, uzsonna helyben készül, az ebéd külső szállító által biztosított.
Naponta friss zöldséget, gyümölcsöt is fogyasztanak a gyermekek.

Lépcső

Sószoba

Óvodánk, bölcsődénk reggel 7 órától délután 17. 30 óráig tart nyitva.
Minisztériumi dolgozók gyermekei a kijelölt gyülekezőhelyről autóbusszal érkeznek az óvodába.

A 4 bölcsődei, 5 óvodai csoportszoba mellett megtalálhatók az egyéb helyiségek (öltözők, mellékhelyiségek, konyha, orvosi szoba, tornaterem, só szoba, irodák, nevelői szoba, tárolóhelyiségek).

Az óvoda eszközzel megfelelően ellátott, biztosítottak a fejlesztés, nevelés alapfeltételei, a játék- és fejlesztés eszközeit folyamatosan bővítjük.

A tornaterem 88 m²-es, jól felszerelt. A heti rendben meghatározott időben szervezett mozgástevékenységre, különböző alternatív mozgásos tevékenységekre (foci, néptánc, sakk, angol, úszás, gyógytestnevelés, alapozó terápia, balett), valamint az egész intézményt érintő alkalmi, zenei-irodalmi élmény nyújtását szolgáló események megszervezésére ad lehetőséget.Csoportszoba

Udvar 3
Személyi feltételek
Intézményi igazgató: 1 fő
Igazgató helyettes: 1 fő
Óvodapedagógusok: csoportonként 2 fő
Gyógypedagógusok: 2 fő
Gyógypedagógiai asszisztensek: 2 fő
Óvodai dajkák: csoportonként 1 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő
Óvodatitkár, élelmezésvezető: 1 fő
Konyhai dolgozók: 1 fő
Gondnok: 1 fő
Bölcsőde
Kisgyermeknevelők (gondozónők): csoportonként 2 fő
Bölcsődei technikai munkatárs: csoportonként 2 fő
A bölcsődés gyermekeink gondozása az épületben kialakított 2 egységben működő 3 csoportszobában történik, melyhez fürdőszoba, terasz, öltöző, játszóudvar tartozik.

Bölcsődei csoportszoba

Bölcsődei udvar

A csoportjaink 12 fősek.
A bölcsődei szakmai vezető irányításával szakképzett kisgyermeknevelők (gondozónők) foglalkoznak a gyermekekkel.
Munkájukat két technikai munkatárs segíti.

Bölcsődénkbe másfél éves kortól fogadjuk a gyermekeket.
A kisgyermekek beilleszkedését, az új környezethez való alkalmazkodásukat a fokozatos, szülős beszoktatással segítjük elő, a gyermekek és a szülők igényeihez igazítva.

A bölcsődénkben a gyerekek gondozása és nevelése során figyelembe vesszük az életkori és egyéni sajátosságokat.
A gondozási feladatoknál (kézmosás, törölközés, fésülködés, étkezés, öltözés, szobatisztaságra nevelés, stb.) a gondozónőink segítik a kisgyermeket, és engedik, hogy az önállóság terén fejlődjenek.
A napi tevékenységek során a gyermekek érdeklődésének megfelelően a gondozónő mondókákat, verseket, rövid meséket kezdeményez.
A gondozónő énekelgetése és az alkalmankénti zenehallgatás is fontos ebben az életkorban.
Megismerkednek új tevékenységi formákkal: a gyurmázással, festéssel, rajzolással, és ezek eszközeivel.