Vár

"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle."
Varga Domokos

Üdvözöljük a Művész úti Óvoda és Bölcsőde honlapján!

Intézményünk a Svábhegyen a XII. kerületben, tiszta, oxigéndús levegőjű, gyönyörű környezetben található.

Az intézményben 3 bölcsődei és 4 óvodai csoport működik, amelyből egy csoport autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket fogad.

Fenntartónk a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat.

2020 szeptemberétől intézményünk is csatlakozott a Polgár Judit Sakk Alapítvány új óvodai programcsomagjához, a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Programhoz. Jelenleg egy óvódai csoportban tartjuk a foglalkozásokat, amelyet a 2021-2022 nevelési évben két csoportra bővítünk. A program ismertetőjét az alább linken tudják elolvasni.

Óvoda bejárata
Igazgató: Sebestyén-Cselovszki Ágnes
Cím: 1121 Budapest, Művész út 5-7.
Telefon: +36-1-391-7128
E-mail: muvesz.igazgato@gmail.com

Udvar 1
Lépcső
Sószoba

A Művész úti Óvoda és Bölcsőde egy többcélú intézmény, amely a Svábhegyen a XII. kerületben, hatalmas területen, ősfás parkban, tiszta, oxigéndús levegőjű, gyönyörű, nyugodt, csendes környezetben helyezkedik el. A terület kiváló környezeti adottsága miatt pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés és az egészséges életmód alakítása, hangsúlyozása, erősítése, mely átszövi a nevelési programunk egész folyamatát. Alapfeladatunk az óvodai nevelés és bölcsődei ellátás mellett az autizmus spektrumzavarral küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

Jelenleg 4 óvodai csoport működik intézményünkben ebből 3 csoportban többségi gyermekeket fogadunk 1 csoportban pedig autizmussal élő gyermekek óvodai nevelését segítjük. Ebbe a speciális csoportba maximum 7 gyermek vehető fel. Két gyógypedagógus és egy gyógypedagógiai asszisztens segíti a gyermekek fejlesztését.

A Művész úti Óvoda és Bölcsőde nagy előnye, hogy egy épületben található az óvoda és bölcsőde. Ez nagy segítség a hozzánk érkező többgyermekes családoknak.

A Csillagvár csoport egy szegregált, autizmus specifikus csoport, ahova nagyon különböző képességű autizmusban érintett gyermekek járnak.

A belépéskor, majd ezután 3-4 havonta folyamatosan felmérjük, megfigyeljük a gyermekeket egyéni, valamint csoportos helyzetben is. Ez alapján tervezzük meg számukra az egyéni támogatást.

A csoport egy érzelmileg biztonságos, bejósolható környezetet biztosít a gyermekek számára, ahol a szociális és kommunikációs készségek fejlesztése az egész napon át zajlik. A csoport területén vizuális segítségeket (napirend, folyamatábrák stb.) alkalmazunk a minél nagyobb fokú önállóság elérése céljából. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való szoros együttműködést, közös gondolkodást, hiszen csak így lehet eredményes a munkánk.

A csoport egy többségi intézményben helyezkedik el, melynek óriási előnye, hogy az ide járó gyermekeknek akár az udvari játék során lehetőségük adódik a tipikus fejlődésű kortársakkal való közös játékra is.

Pedagógiai Programunk a környezeti nevelés részeként a Természetbúvár ovis foglalkozások (havonta 1 alkalommal minden csoportban) kirándulások a környéken, óriási játszóudvaraink (madáretetés, madármegfigyelés, madárles, mókusles) számos lehetőséget biztosítanak környezetünk felfedezésére és a tanulásra.

Az egészségmegőrzés fontos részeként rendelkezésünkre áll egy felújított só- szoba, mely segít megelőzni a légúti megbetegedéseket. Az épületben a négy tágas óvodai csoportszobához önállóan kapcsolódó öltöző, mosdó, udvarrész biztosítja a gyermekek napirendjének folyamatosságát, életkori szükségleteiknek megfelelően. Az étkeztetést, a naponta friss zöldséget és gyümölcsöt az FH Gasztro biztosítja a gyerekek számára.

A napirendünkben alkalmazkodunk a szülők igényeihez, az óvodával szembeni elvárásaikat hangoljuk össze a gyermekek fejlődését legjobban segítő tevékenységekkel. Óvodapedagógusaink olyan motivációs eszközöket használnak, amely a 21. századi gyermekek érdeklődését felkeltik. Változatos eszközökkel, interaktív, kreatív tanulási formákon keresztül, komplex tevékenységek szervezése által jutnak el a tudás birtokába óvodásaink, hangsúlyt fektetve a gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak kibontakoztatására.

  A felzárkóztatás kiemelt feladat intézményünkben, a lemaradó gyermekek, akár egy-egy részképesség területén történő lemaradását a fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus munkája segíti.
  A szülők folyamatos visszajelzést kapnak gyermekükről az év során.

2021-ben elnyerte intézményünk a Zöld Óvoda címet, illetve a Polgár Judit Sakk referencia óvoda címet. Jelenleg 2 óvodai csoportunkban van jelen ez a program. A módszer egyik óvodai módszertani kidolgozója intézményünk pedagógusa Fenyő Enikő.

Sakkjátszótér óvodai program

A mi óvodánkba járó gyermekek és szüleik belecsöppennek a Sakkjátszótér varázslatos világába, ahol elsősorban nem sakkozni tanítjuk a gyerekeket, hanem a sakk eszköz és szabályrendszerével végzünk képességfejlesztést. A sok izgalmas, változatos játék, a színes eszközrendszer, a Sakkpalotában zajló élet hamar felkelti a gyerekek érdeklődését. Gyakran érzelmi kötődés alakul ki egy-egy sakkfigurával, van, aki a bástyát szereti, mert olyan erős szeretne lenni, mint ő, vagy a gyalogot, mert szinte bármivé átváltozhat, ha átér az ellenfél alapvonalára.

Ez a program valódi hidat képez az óvoda és az iskola átmenetében, fejleszti az iskolaérettséghez elengedhetetlen mozgásos és kognitív területeket, úgy, mint logikus gondolkodás vagy a programozás alapjaihoz is szükséges algoritmikus gondolkodást, az emlékezetet, a figyelme, de az anyanyelvi és a szociális kompetenciák fejlesztése is hangsúlyos a programban. Amikor a sakkbábokat lerajzolják elsajátítják az írás tanuláshoz szükséges alapokat, mint a fekvő és álló egyenes.

A sakkbábokkal épp olyan vidám, színes, impulzív tevékenykedni, mint gyerekekkel az óvodában. Ismerni kell mindegyik jellemző tulajdonságát, és úgy kell terelgetni a sakktáblán, hogy a legjobb tulajdonságát tudja kibontakoztatni a fejlődés, a siker, a győzelem érdekében. Mindegyik szerethető valamiért és a csapat fontos része.

A Polgár Judit módszer óvodai Sakkjátszótér programja az iskolában a Sakkpalota program által folytatható.

Óvodánkban mozgásfejlesztés, sakk, ugrifüles torna úszás, foci, balett, Természetbúvár foglalkozások és angol külön foglalkozások működnek.

Mozgásfejlesztés óvodánkban

Óvodánkban lehetőségük van a gyerekeknek mozgásfejlesztő tornára járni. A tornán végig haladunk a mozgásfejlődés szakaszain, ezeket helyesen begyakoroljuk, változatos tornaeszközökkel és sok játékkal.

  A gyermeket komplexen fejlesztjük.
  erősítjük a törzs izomzatát,
  a helyes testtartást megéreztetjük, kialakítjuk, tartást javítunk,
  lábboltozatot erősítjük,
  erő, állóképességet előkészítjük a terheléses gyakorlatok fokozatos bevezetésével,
  koordinációs készségüket fejlesztjük, valamint,
  a rugalmasságot, az egyensúlyérzéket, a térérzékelést, a testsémát a ritmusérzéket, a keresztmozgásokat, a szándékos figyelmet,
  továbbá fejlesztjük az együttműködő készséget a többi gyermekkel és a felnőttel,
  a gyakorlatok sorával az iskolaérettséget segítjük elő.

A változás már néhány hónap alatt érzékelhető lehet: a gyermek jobban oda tud figyelni, nem kalandozik el a figyelme, aktívabb és kitartóbb lesz, a célvezérelt mozgása koordináltabbá és pontosabbá válik, valamint önképe és önértékelése is jelentősen javul.

A feladatok végrehajtása során hangsúlyt fektetünk, hogy a gyermekek a feladatot pontosan hajtsák végre, folyamatosan segítjük, javítjuk a mozdulataikat, hogy helyesen automatizálódjanak.

Hagyományőrző ünnepeink:

  születésnapok
  Mihály napi vásár
  szüreti mulatság
  Mikulás várás
  Adventi készülődés
  Karácsony
  Farsangi mulatság
  Március 15.
  Húsvéti készülődés
  Víz világnapja
  Anyák napja
  Föld napja
  Gyermeknap / Édesapák napja
  Évzáró – nagycsoportosok búcsúzása /ballagás

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és leendő ovisokat!

„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud.
Játékot, zenét, örömet. Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá.
Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is kíván.”
(Kodály Zoltán)

Óvodánk, bölcsődénk reggel 7 órától délután 17. 30 óráig tart nyitva.

A 4 bölcsődei, 5 óvodai csoportszoba mellett megtalálhatók az egyéb helyiségek (öltözők, mellékhelyiségek, konyha, orvosi szoba, tornaterem, só szoba, irodák, nevelői szoba, tárolóhelyiségek).

Az óvoda eszközzel megfelelően ellátott, biztosítottak a fejlesztés, nevelés alapfeltételei, a játék- és fejlesztés eszközeit folyamatosan bővítjük.

A tornaterem 88 m²-es, jól felszerelt. A heti rendben meghatározott időben szervezett mozgástevékenységre, különböző alternatív mozgásos tevékenységekre (foci, néptánc, sakk, angol, úszás, gyógytestnevelés, alapozó terápia, balett), valamint az egész intézményt érintő alkalmi, zenei-irodalmi élmény nyújtását szolgáló események megszervezésére ad lehetőséget.Csoportszoba

Udvar 3
Személyi feltételek
Intézményi igazgató: 1 fő
Igazgató helyettes: 1 fő
Óvodapedagógusok: csoportonként 2 fő
Gyógypedagógusok: 2 fő
Gyógypedagógiai asszisztensek: 2 fő
Óvodai dajkák: csoportonként 1 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő
Óvodatitkár, élelmezésvezető: 1 fő
Konyhai dolgozók: 1 fő
Gondnok: 1 fő
Bölcsőde
Kisgyermeknevelők (gondozónők): csoportonként 2 fő
Bölcsődei technikai munkatárs: csoportonként 2 fő
A bölcsődés gyermekeink gondozása az épületben kialakított 2 egységben működő 3 csoportszobában történik, melyhez fürdőszoba, terasz, öltöző, játszóudvar tartozik.

Bölcsődei csoportszoba

Bölcsődei udvar

A csoportjaink 12 fősek.
A bölcsődei szakmai vezető irányításával szakképzett kisgyermeknevelők (gondozónők) foglalkoznak a gyermekekkel.
Munkájukat két technikai munkatárs segíti.

Bölcsődénkbe másfél éves kortól fogadjuk a gyermekeket.
A kisgyermekek beilleszkedését, az új környezethez való alkalmazkodásukat a fokozatos, szülős beszoktatással segítjük elő, a gyermekek és a szülők igényeihez igazítva.

A bölcsődénkben a gyerekek gondozása és nevelése során figyelembe vesszük az életkori és egyéni sajátosságokat.
A gondozási feladatoknál (kézmosás, törölközés, fésülködés, étkezés, öltözés, szobatisztaságra nevelés, stb.) a gondozónőink segítik a kisgyermeket, és engedik, hogy az önállóság terén fejlődjenek.
A napi tevékenységek során a gyermekek érdeklődésének megfelelően a gondozónő mondókákat, verseket, rövid meséket kezdeményez.
A gondozónő énekelgetése és az alkalmankénti zenehallgatás is fontos ebben az életkorban.
Megismerkednek új tevékenységi formákkal: a gyurmázással, festéssel, rajzolással, és ezek eszközeivel.